Υιοθετήστε την προνοητικότητα, κάνοντας σήμερα ασφάλεια για την προστασία της υγείας σας

Προκειμένου να σας στείλουμε την οικονομικότερη και εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές σας ως ξεχωριστή οντότητα, πρότασή μας-προσφορά για την ασφάλιση της υγείας σας, παρακαλούμε να μας στείλετε στο life@asfalizo.info τις πιο κάτω πληροφορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν με εμπιστευτικότητα, βάση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και μόνο για την επεξεργασία τους από την εταιρεία μας και τις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να καταρτίσουμε την προσφορά ασφάλισης υγείας, για την απ’ ευθείας κάλυψη των νοσοκομειακών εξόδων σας στα μεγαλύτερα και καλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  1. Είστε σε καλή κατάσταση υγείας; Υπάρχει κάποια χρόνια πάθηση για την οποία λαμβάνεται φάρμακα;
  2. Έχετε κρατικό φορέα ασφάλισης σε ισχύ ώστε να μειωθεί η συνδρομή σας;
  3. Ημερομηνία γεννήσεώς σας & των πιθανών εξαρτημένων μελών της οικογένειάς σας
  4. Επάγγελμα με λεπτομέρεια για την εξακρίβωση της επικινδυνότητας του.
  5. Επιθυμείτε η συνδρομή σας να είναι μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια;
  6. Ασχολείστε με επικίνδυνα σπορ όπως καταδύσεις, αεροπλοΐα, bungee jumping;

Παρακαλούμε τις απαντήσεις σας στο life@asfalizo.info και θα έχετε τις προτάσεις μας εντός 24ώρου από τις καλύτερες & αξιοπιστότερες ασφαλιστικές εταιρείες, βάση της πείρας μας 25 ετών και της συνεχούς επιμόρφωσής μας στην εξέλιξη των ασφαλιστικών προγραμμάτων.