Ασφάλεια Κατοικίας

By:

Η ανάγκη να παρέχουμε στους εαυτούς μας και στην οικογένειά μας στέγη, αποτελεί  βασικό κίνητρο της ζωής μας. Γι’ αυτό η κατοικία είναι η μεγαλύτερη επένδυση και το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο ενός ανθρώπου.

Όλοι μας  θέλουμε να νιώθουμε την ασφάλεια και την ελευθερία να απολαμβάνουμε τον προσωπικό μας χώρο, χωρίς να ανησυχούμε για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από αιφνίδια και απρόβλεπτα γεγονότα.

Με ένα ασφαλιστήριο περιουσίας, μπορείτε να προστατεύσετε την κατοικία σας και τον οικιακό σας εξοπλισμό από κινδύνους όπως πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού ακόμα & αποχέτευσης, κακόβουλες και τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή και ζημιές στο κτίριο λόγω κλοπής, σεισμού, θραύσης υαλοπινάκων ακόμα και να προστατευθείτε από ζημιές  που τυχόν προκληθούν σε κατοικίες γειτόνων, καλύπτοντας την απαίτησή τους για την αποκατάστασή τους


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.